1. utskälld

  u`tskälld adj. utskällt ORDLED: ut--skäll-da
  Svensk ordbok
 2. utskällning

  u`tskällning subst. ~en ~ar ORDLED: ut--skäll-ning-en
  Svensk ordbok
 3. geovetare

  ge`ovetare subst. ~n äv. geovetarn, plur. ~, best. plur. geovetarna ORDLED: geo--vet-ar-en
  Svensk ordbok
 4. skäll

  2skäll subst. ~et ORDLED: skäll-et
  Svensk ordbok
 5. päls

  päls subst. ~en ~ar ORDLED: päls-en
  Svensk ordbok
 6. tafs

  tafs subst. ~en ~ar ORDLED: tafs-en
  Svensk ordbok
 7. skopa

  1sko`pa subst. ~n skopor ORDLED: skop-an
  Svensk ordbok
 8. skäppa

  skäpp`a subst. ~n skäppor ORDLED: skäpp-an
  Svensk ordbok
 9. okunnig

  o`kunnig adj. ~t ORDLED: o--kunn-ig
  Svensk ordbok
 10. skälla

  2skäll`a verb skällde skällt, pres. skäller ORDLED: skäll-er SUBST.: skällande, skällning; skäll
  Svensk ordbok