1. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 2. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 3. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.

 4. guanaco

  guanaco, Lama glama, art i hovdjursfamiljen kameldjur och vild stamform för lama.
 5. ekorre

  ekorre, röd ekorre, Sciurus [ʃiu- eller skiu-], vulgaris, art i gnagarfamiljen ekorrar.

 6. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 7. dromedar

  dromedar, enpucklig kamel, Camelus dromedarius, domesticerad art i hovdjursfamiljen kameldjur.
 8. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 9. pumi

  pumi, ungersk hundras inom FCI-grupp 1.
 10. kapybara

  kapybara, capybara, vattensvin, Hydrochaeris hydrochaeris, den enda arten i gnagarfamiljen kapybaror.