1. rödräv

  rödräv, räv, Vulpes vulpes, art i familjen hunddjur.

 2. giraff

  giraff, Giraffa camelopardalis, art i hovdjursfamiljen giraffdjur.
 3. koala

  koala, Phascolarctos cinereus, den enda nu levande arten i pungdjursfamiljen koalor (Phascolarctidae).

 4. ekorre

  ekorre, röd ekorre, Sciurus [ʃiu- eller skiu-], vulgaris, art i gnagarfamiljen ekorrar.

 5. varg

  varg, äldre ulv, Canis lupus, art i familjen hunddjur.

 6. mårdhund

  mårdhund, Nyctereutes procyonoides, art i familjen hunddjur.
 7. lejon

  lejon, Panthera ­leo, art i familjen kattdjur.

 8. älg

  älg, europeisk älg, Alces alces, art i familjen hjortdjur.
 9. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 10. isbjörn

  isbjörn, Ursus maritimus (synonym Thalarctos maritimus), art i rovdjursfamiljen björnar.