1. korta

  1korta [kårt`a] verb ~de ~t ORDLED: kort-ar SUBST.: kortande, kortning
  Svensk ordbok
 2. tova

  1to`va subst. ~n tovor ORDLED: tov-an
  Svensk ordbok
 3. ätlig

  ä`tlig adj. ~t ORDLED: ät-lig
  Svensk ordbok
 4. skäckig

  skäck`ig adj. ~t ORDLED: skäck-ig
  Svensk ordbok
 5. lurvig

  lur`vig adj. ~t ORDLED: lurv-ig
  Svensk ordbok
 6. pråla

  prå`la verb ~de ~t ORDLED: prål-ar SUBST.: prålande; prål
  Svensk ordbok
 7. rockvaktmästare

  rockvaktmästare [råk`-] subst. ~n äv. rockvaktmästarn, plur. ~, best. plur. rockvaktmästarna ORDLED: rock--vakt-mäst-ar-en
  Svensk ordbok
 8. ozelot

  ozelot [-å´t el. -o´t] subst. ~en ~er ORDLED: ozel-ot-en
  Svensk ordbok
 9. skinna

  skinn`a verb ~de ~t ORDLED: skinn-ar SUBST.: skinnande
  Svensk ordbok
 10. hermelin

  hermeli´n subst. ~en ~er ORDLED: hermel-in-en
  Svensk ordbok