1. tiger

  tiger, Panthera tigris, art i familjen kattdjur.

 2. lo

  lo, lodjur, eurasiatisk lo, göpe, göpa, Lynx lynx (synonym Felis lynx), art i familjen kattdjur.

 3. isbjörn

  isbjörn, Ursus maritimus (synonym Thalarctos maritimus), art i rovdjursfamiljen björnar.
 4. leopard

  leopard, panter, Panthera pardus, art i familjen kattdjur.

 5. ozelot

  ozelot, panterkatt, Leopardus pardalis (synonym Felis pardalis), art i familjen kattdjur.
 6. ren

  ren, Rangifer tarandus, art i hovdjursfamiljen hjortdjur.

 7. kattbjörn

  kattbjörn är en art i djurfamiljen halvbjörnar.
 8. apor

  apor, allmänspråklig benämning på flertalet arter i parvordningarna brednäsapor och smalnäsapor bland de högre primaterna, med undantag av människor och förmänniskor.

 9. orangutanger

  orangutanger, Pongo, släkte människoapor med tre arter: borneoorangutang (Pongo pygmaeus [-mɛ:-]),  sumatraorangutang (Pongo abelii) och tapanuliorangutang (Pongo tapanuliensis).

 10. sengångare

  sengångare, två familjer trögdjur: tretåiga sengångare ( Bradypodidae) och tvåtåiga sengångare ( Choloepidae) med totalt sex arter i skogar i Central- och Sydamerika.