1. sebror

  sebror, zebror, tre nutida arter i hästdjurssläktet Equus: bergssebra, grevysebra och vanlig sebra (med den i sen tid utdöda underarten kvagga).

 2. gems

  gems, stenget, Rupicapra rupicapra, art i hovdjursfamiljen slidhornsdjur, underfamiljen getdjur.
 3. norsk skogkatt

  norsk skogkatt är en norsk kattras.
 4. tysk schäferhund

  tysk schäferhund, schäfer, är en tysk hundras.
 5. öronlösa sälar

  öronlösa sälar, egentliga sälar, Phocidae, familj säldjur med 19 arter, mest i tempererade och kalla hav (munksälar dock i varma hav).
 6. perser

  perser är en persisk (iransk) och brittisk kattras.
 7. iller

  iller, Mustela putorius, art i familjen mårddjur.
 8. schimpanser

  schimpanser, Pan, släkte människoapor i familjen hominider med två arter: schimpans ( Pan troglodytes) och dvärgschimpans (bonobo, Pan paniscus).
 9. näsapa

  näsapa är ett däggdjur.
 10. valross

  valross, Odobenus rosmarus, den enda arten i sälfamiljen valrossar ( Odobenidae).