1. pacemaker

  pacemaker, batteridriven elektronisk hjärtstimulator som kan opereras in i en patient och vars uppgift är att stimulera hjärtmuskeln till kontraktioner när frekvensen av hjärtkontraktioner är otillräcklig.
 2. pacemaker

  pacemaker, farthållare, motorcyklist inom cykelsport­en vid stayeråkning och keirinlopp på bana.
 3. demand-pacemaker

  demand-pacemaker, elektrisk hjärtstimulator som fungerar ”on demand”, dvs. efter behov.
 4. uppfinning

  uppfinning, anordning eller metod för att lösa ett tekniskt problem som fungerar på ett nytt och effektivare sätt än tidigare anordningar eller metoder.

 5. Rune Elmqvist

  Elmqvist, Rune, 1906–96, läkare, uppfinnare.
 6. fot

  fot, pes, hos fyrfota ryggradsdjur yttre delen av extremiteterna; den används för gång och är försedd med tår.
 7. hjärtsjukdomar

  hjärtsjukdomar är sjukdomar som drabbar hjärtat.
 8. Åke Senning

  Senning, Åke, 1915–2000, läkare, professor i kirurgi vid universitetssjukhuset i Zürich 1961–85.
 9. diatermi

  diatermi, uppvärmning av djuptliggande vävnader med hjälp av högfrekvent växelström.
 10. cyborg

  cyborg, hybrid mellan människa och maskin.