1. förmaksflimmer

  förmaksflimmer, fibrillatio atrialis, hjärtrytmstörning med mycket snabb förmaksaktivitet, överstigande 300 impulser per minut.
 2. hjärtstimulator

  hjärtstimulator, elektrisk apparat, förbunden med hjärtat via elektroder, vilken avkänner hjärtats elektriska aktivitet och, om något fel uppstår, kan åtgärda detta genom att elektriskt stimulera hjärtat enligt ett i förväg programmerat mönster.
 3. kardiologi

  kardiologi, medicinsk specialitet med ansvar för utredning, behandling och rehabilitering av individer med hjärtsjukdomar.
 4. brady-taky-syndrom

  brady-taky-syndrom, hjärtverksamhet som är ömsom för långsam (bradykardi), ömsom för snabb (takykardi).
 5. defibrillering

  defibrillering innebär oftast att man med hjälp av en elektrisk stöt startar hjärtat på en person som fått hjärtstopp.

 6. automaticitet

  automaticitet, förmågan hos vissa celltyper att regelbundet utan stimuli generera impulser (aktionspotentialer).
 7. Adams–Stokes syndrom

  Adams–Stokes syndrom, Morgagni–Adams–Stokes syndrom, medvetandeförlust på grund av tillfällig, markant sänkning av pulsen – hjärtat slår för långsamt – så att blodtillförseln till hjärnan blir bristfällig.
 8. pacemaker

  pacemaker [pej´smejker] subst. ~n, pacemakrar el. ~ ORDLED: pace--mak-ern
  Svensk ordbok
 9. Clarence Crafoord

  Crafoord, Clarence, 1899–1984, thoraxkirurg, från 1929 verksam vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm, överläkare där 1939–57, överläkare vid thoraxkirurgiska kliniken, Karolinska Sjukhuset, 1957–66, professor i thoraxkirurgi vid Karolinska Institutet 1948–66.
 10. magnettest

  magnettest, metod att kontrollera funktionen hos en pacemaker (hjärtstimulator).