1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. packad

  pack`ad adj. packat ORDLED: pack-ad
  Svensk ordbok
 3. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 4. jonbindning

  jonbindning är den typ av kemisk bindning som håller ihop positiva och negativa joner.

 5. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 6. cellulosa

  cellulosa, den viktigaste beståndsdelen i cellväggarna i alla växter, och det vanligaste organiska ämnet i naturen.
 7. kromatografi

  kromatografi, kemisk separationsteknik som utnyttjar förhållandet att de ämnen som skall separeras fördelar sig på olika sätt mellan en stillastående (stationär) och en rörlig (mobil) fas.
 8. svart hål

  svart hål är ett område i rymden med mycket speciella egenskaper.

 9. metallisk bindning

  metallisk bindning är en typ av kemisk bindning som finns mellan atomerna i en metall.

 10. van der Waals-krafter

  van der Waals-krafter, svaga attraktiva krafter mellan atomer som beror på att elektronerna i elektronmolnen kring de växelverkande atomerna anpassar sig så att de rör sig i takt med varandra (s.k. elektronkorrelation).