1. fladdermöss

  fladdermöss, Chiroptera, ordning däggdjur som består av två olika underordningar, storfladdermöss ( Megachiroptera) med ca 185 arter och småfladdermöss ( Microchiroptera) med ca 930 arter, varav 18 har påträffats i Sverige.
 2. nederbörd

  nederbörd är vatten som faller från moln i form av droppar eller i fryst form.
 3. optisk fiber

  optisk fiber är en fiber (en tråd) som man kan sända ljus genom.
 4. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 5. amöbor

  amöbor, Sarcodina, en praktisk gruppering av en mängd encelliga organismer som inte alla är närbesläktade.
 6. öga

  öga, hos djur (inklusive människan) ett organ som förmedlar synintryck.
 7. vätskekromatografi

  vätskekromatografi, LC, kromatografisk teknik för separation av ämnen, där den mobila fasen är en vätska; jämför kromatografi.
 8. Rat Pack

  Rat Pack, ursprungligen en intern benämning i Hollywood på umgängeskretsen kring Humphrey Bogart som inkluderade bl.a. Frank Sinatra.
 9. igloo

  igloo, iglo, vinterbostad som sedan gammalt används av kanadensiska inuiter i området mellan Mackenziefloden och Labradorhalvön; den förekommer även hos polarinuiterna på nordvästra Grönland.
 10. damm

  damm, dammbyggnad, byggnadsverk som dämmer upp vattennivån i ett vattendrag eller en sjö över den naturliga nivån eller helt eller delvis spärrar av vattnets naturliga lopp.