1. suprafluiditet

  suprafluiditet, egenskap hos flytande helium, som vid låg temperatur har viskositeten noll.
 2. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 3. fast form

  fast form är ett av de fyra aggregationstillstånd som ett ämne kan ha.

 4. bottenmorän

  bottenmorän, hårt packad, osorterad jordart som avsatts vid bottnen av en glaciär.
 5. sandsten-uranmalm

  sandsten-uranmalm, uranmalm i sandsten bestående av uranmineralen uraninit och coffinit.
 6. sinter

  sinter, finkornigt järnmalmspulver, slig, som sintrats till större agglomerat för att ingå i beskickningen till masugnsprocessen.
 7. enkelkornstruktur

  enkelkornstruktur, jordstruktur, vanlig hos lerfattiga mineraljordar, där enskilda partiklar är fria från varandra med påföljd att de kan packas ihop mycket tätt.
 8. kubisk tätpackning

  kubisk tätpackning, strukturkemiskt begrepp: en av de två möjligheterna att packa lika stora sfärer eller atomer så tätt som möjligt i en tredimensionell periodisk struktur.
 9. jordpackning

  jordpackning, i byggtekniken metoder att minska porvolymen och därmed öka densiteten i en jord.
 10. tylakoider

  tylakoider, thylakoider, membransystem som finns i cyanobakterier och i kloroplasterna i gröna växt- och algceller.