1. kromosom

  kromosom, struktur i cellen som är bärare av genomet (arvsmassan).
 2. vägvält

  vägvält, vägmaskin avsedd för komprimering av vägbyggnadsmaterial.
 3. densitet

  densitet, eller täthet, är ett mått på hur stor massa en viss volym av ett ämne har, det vill säga hur tungt ämnet är i sig.
 4. skare

  skare, fast hårt övre skikt på ett snötäcke som bildats när det översta lagret tinat upp och sedan frusit till igen.
 5. löst mått

  löst mått, löst mål , begrepp som använts som precisering vid äldre tiders uppmätning av spannmål i mätkärl.
 6. druvhagel

  druvhagel, typ av kartesch som innehöll ett stort antal kulor packade i en tygpåse.
 7. maskinformning

  maskinformning, maskinell tillverkning av engångsformar för framställning av gjutgods.
 8. blockfrysning

  blockfrysning innebär att fiskfiléer, styckat kött eller andra råvaror packas och fryses tillsammans i blockform.
 9. sandform

  sandform, form för tillverkning av gjutgods.
 10. skäl

  skäl är i vävtekniken den öppning som bildas i en vävstol mellan de varptrådar som lyfts och de som ligger kvar.