1. vattenbuffel

  vattenbuffel, buffel, indisk buffel, Bubalus bubalis, art i underfamiljen oxdjur.
 2. CD

  CD är en skiva som man kan lagra digital information på, till exempel musik.
 3. åldring

  åldring, inom teknik förändring av ett materials egenskaper med tiden.

 4. stroma

  stroma inom zoologi och medicin den i regel luckra bindväv som jämte kärl och nerver utgör grundvävnaden i vissa organ (t.ex. irisstromat i ögats regnbågshinna, ovarialstromat i äggstockarna) eller, oftare, som en mindre framträdande komponent påträffas mellan och omkring de för organet typiska högspecialiserade cellerna (parenkymcellerna).
 5. basset hound

  basset hound, hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).
 6. spermie

  spermie, spermatozo, sädescell, hanlig könscell, hangamet.
 7. snus

  snus är en tobaksprodukt.
 8. hagel

  hagel, inom jakt: de små projektiler som, ofta i stort antal, packas i hagelpatroner och används i hagelgevär.
 9. vägvält

  vägvält, vägmaskin avsedd för komprimering av vägbyggnadsmaterial.
 10. skiffer

  skiffer är en bergart som går att dela i tunna skivor.