1. packhus

  pack`hus subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: pack--hus-et
  Svensk ordbok
 2. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 3. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 4. Themsen

  Themsen, på engelska The Thames, är en flod i södra Storbritannien.
 5. Norrlanda

  Norrlanda, f.d. församling i Gotlands kommun, belägen innanför mellersta Gotlands östra kust.