1. packe

  pack`e subst. ~n packar ORDLED: pack-en
  Svensk ordbok
 2. väga upp

  väga upp´ verb vägde vägt, pres. väger ORDLED: väg-er SUBST.: uppvägande, uppvägning
  Svensk ordbok
 3. tross

  tross [trås´] subst. ~en ~ar ORDLED: tross-en
  Svensk ordbok
 4. skicka

  skick`a verb ~de ~t ORDLED: skick-ar SUBST.: skickande (till 1), skickning (till 1); skickelse (till 2)
  Svensk ordbok
 5. ärta

  ärt`a subst. ~n, ärtor äv. ärter ORDLED: ärt-an
  Svensk ordbok
 6. spik

  1spik subst. ~en ~ar ORDLED: spik-en
  Svensk ordbok
 7. trava

  tra`va verb ~de ~t ORDLED: trav-ar SUBST.: travande, travning (till 2); 1trav (till 1)
  Svensk ordbok
 8. sända

  sän`da verb sände sänt, pres. sänder ORDLED: sänd-er SUBST.: sändande, sändning
  Svensk ordbok