1. paketering

  paketering [-kete´riŋ] subst. ~en ~ar ORDLED: paket-er-ing-en
  Svensk ordbok
 2. paketlösning

  paketlösning [-ke`t-] subst. ~en ~ar ORDLED: paket--lös-ning-en
  Svensk ordbok
 3. cigarett

  cigarett, den numera vanligaste formen av tobaksvara.
 4. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 5. Max Planck

  Planck, Max, född 23 april 1858, död 4 oktober 1947, tysk fysiker, professor vid universitetet i Kiel 1885–87, vid det i Berlin 1889–1907.

 6. radar

  radar är ett sätt att upptäcka och mäta avståndet till föremål (flygplan, fartyg och så vidare) med radiovågor.
 7. assurans

  assurans, försäkring av postförsändelser.
 8. martensit

  martensit, strukturbeståndsdel i härdat stål.
 9. frimärke

  frimärke, frankotecken som utges av Posten och används för att erlägga befordringsavgift för försändelser eller avgifter för andra postala tjänster.
 10. internetprotokoll

  internetprotokoll, IP-protokoll (engelska Internet Protocol) är de kommunikations-protokoll som används för överföring av information på internet..