1. postpaket

  postpaket, typ av paket utdelat av Posten.
 2. hempaket

  hempaket, typ av paket utdelat av Posten.
 3. datapaketförmedling

  datapaketförmedling, paketförmedling, teknik för att överföra information i paketförmedlande datornät (se datakommunikation).
 4. koppling

  koppling, axelkoppling , maskinelement som förbinder axlar liggande i rät eller nästan rät linje med varandra och överförande rörelse och vridmoment.
 5. Helsingin Sanomat

  Helsingin Sanomat, daglig finskspråkig tidning, utgiven i Helsingfors sedan 1904, ägd av familjen Erkko och ingående i Sanomakoncernen.

 6. kroppsvisitation

  kroppsvisitation, vid misstanke om brott undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig.
 7. konvolut

  konvolut, (större) kuvert eller annat omslag till brev och paket.
 8. Marie Robertson

  Robertson, Marie, född 1977, skådespelerska.
 9. Världspostföreningen

  Världspostföreningen, UPU (engelska Universal Postal Union eller franska Union Postale Universelle), Bern, sedan 1947 ett av FN:s fackorgan med syfte att förbättra postförbindelserna i världen.

 10. adresskort

  adresskort, blankett som följer med paket som skickas via posten.