1. eftertaxering

  eftertaxering, postal term som innebär portodebitering i efterhand av ofrankerad eller delvis frankerad försändelse.
 2. frankosedelsförsändelse

  frankosedelsförsändelse, tidigare typ av paket, assurerat brev eller rekommenderad försändelse med tullpliktigt innehåll till vissa länder.
 3. utvärderingstest

  utvärderingstest, engelska benchmark, systematisk mätning av prestanda hos apparat eller system, t.ex. en dator.
 4. Tormod Alnæs

  Alnæs, Tormod, 1921–2003, norsk inredningsarkitekt och möbelformgivare.
 5. post

  post, försändelser som brev, paket och trycksaker; eller organisation för överbringande av sådana försändelser (se postbefordran, PostNord AB och postväsen).
 6. Postverket

  Postverket var en statlig myndighet som skötte transporter av brev och paket.

 7. Yrjö Edelmann

  Edelmann, Yrjö, 1941–2016, konstnär.

 8. postväsen

  postväsen är en samhällsägd organisation för att främst skicka brev och paket.
 9. Posten AB

  Posten AB, Posten, företag inom meddelande- och logistiktjänster, sedan 2011 en del av PostNord AB.
 10. postförskott

  postförskott, franska remboursement, postal tjänst som innebär att mottagaren betalar ett av avsändaren begärt belopp (i vilket ofta portot är inkluderat) innan försändelsen lämnas ut av postbefordraren.