1. mumie

  mumie, benämning på en genom mumifiering bevarad människo- eller djurkropp, särskilt balsamerad sådan från forntidens Egypten.
 2. researrangör

  researrangör, företag som paketerar resor i form av transport, boende och aktiviteter.
 3. shakers

  shakers, religiös, konservativ och strängt asketisk rörelse, bildad av radikala kväkare i Manchester, England, i början av 1700-talet.
 4. hjulspindlar

  hjulspindlar, Araneidae, familj spindlar som har världsvid utbredning och omfattar över 2 800 arter, varav ca 40 i Sverige, bl.a. korsspindel, kvadratspindel, vasshjulspindel och tre arter sektorspindlar (de senares systematiska ställning är dock oklar).
 5. Google nyheter

  Google Nyheter, engelska Google News, nyhetstjänst lanserad 2002 av Google Inc., som automatiskt söker av nyhetskällor på internet, publicerar de första två–tre meningarna i texten och sedan länkar till källan.

 6. fettomsättning

  fettomsättning, kroppens upptag av fett från födan, fettets transport och omvandling i kroppen samt dess förbränning eller lagring.
 7. charkuteriteknik

  charkuteriteknik, industriell tillverkning av charkuterivara genom saltning, rökning, kokning eller torkning.
 8. könsorgan

  könsorgan, hos människan och andra djur organsystem för produktion av könsceller (äggceller respektive spermier) och könshormoner samt för överföring av könsceller vid parning.
 9. MPEG

  MPEG, Moving Pictures Expert Group, generell standard som ger möjligheter att skapa digitala TV-system med valfri prestanda.
 10. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.