1. sågverk

  sågverk, i sin enklaste betydelse en maskin för sågning; i vidare betydelse en anläggning med byggnader, maskiner och virkeslager för att såga timmer samt torka, kapa och paketera sågade varor.
 2. paketering

  paketering [-kete´riŋ] subst. ~en ~ar ORDLED: paket-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. avfall

  a`vfall subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: av--fall-et
  Svensk ordbok
 4. slå in

  slå in´ verb slog slagit, pres. slår ORDLED: slag-it SUBST.: inslående (till 1,2,5 och 6), inslagning (till 1,2,5 och 6)
  Svensk ordbok