1. Serbien

  Serbien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 2. Poseidon

  Poseidon (grekiska Poseidōn), grekisk gud, betydande redan i mykenska källor, i senare grekisk religion havets och vattnens härskare, son till Kronos och Rhea och bror till Zeus och Hades.
 3. Bååtska palatset

  Bååtska palatset, Svenska Frimurare Ordens stamhus på Blasieholmen i Stockholm.
 4. palatsrevolution

  palat`srevolution subst. ~en ~er ORDLED: palats--re-vol-ut-ion-en
  Svensk ordbok
 5. Martin Luther King

  Martin Luther King var en amerikansk präst som på 1950- och 1960-talen blev en ledande förkämpe för de svartas rättigheter i USA.

 6. Rom

  Rom är Italiens huvudstad och största stad.

 7. Hades

  Hades (grekiska Hadēs), i grekisk myt son till Kronos och Rea, bror till Zeus och Poseidon och härskare över underjorden tillsammans med sin maka Persefone.
 8. Irakkriget

  Irakkriget var ett krig 2003 mellan Irak på ena sidan och främst USA och Storbritannien på andra.
 9. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 10. Vatikanstaten

  Vatikanstaten är ett land i Europa.