1. helladisk kultur

  helladisk kultur, arkeologisk benämning på bronsåldern på Greklands centrala fastland med närbelägna öar samt Peloponnesos.
 2. megaron

  megaron, förhistorisk byggnadstyp, särskilt vanlig i Mindre Asien och det egeiska området under bronsåldern (ca 3500–1100 f.Kr.).
 3. Chengde

  Chengde, tidigare även Jehol, stad i provinsen Hebei, norra Kina, 180 km nordöst om Beijing.

 4. harem

  harem, den del av boningen i muslimska (särskilt arabiska) samhällen som är förbehållen familjens kvinnor och till vilken främmande män ej har tillträde; ordet används också om själva kvinnorna.
 5. azteker

  azteker, mesoamerikanskt indianfolk bestående av olika folkgrupper som bebodde delar av nuvarande Mexico.
 6. mykensk kultur

  mykensk kultur, benämning på den sena bronsålderskulturen under den s.k. senhelladiska perioden (ca 1550–1050 f.Kr.) på Greklands centrala fastland med närbelägna öar samt på Peloponnesos.

 7. Thailand

  Thailand, före 1939 och 1945–49 Siam, stat på Sydöstasiatiska halvön.

 8. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, är ett land i östra Asien.

 9. Gubbio

  Gubbio, antikens Iguvium och medeltidens Eugubium, stad i provinsen Perugia i regionen Umbrien, Italien.

 10. bronsåldern

  bronsåldern, den period i C.J. Thomsens treperiodssystem för förhistorisk tid då bronsen var råmaterialet för redskap och vapen.