1. teater

  teater, ursprungligen teaterns åskådarrum, senare gruppen av åskådare och till sist hela anläggningen med både spelplats och åskådarrum.
 2. Persepolis

  Persepolis, forntida stad cirka 80 km nordöst om nuvarande Shiraz i södra Iran, grundad av storkonungen Dareios I (regerade 522–485 f.Kr.).

 3. grekisk arkitektur

  grekisk arkitektur definieras här som grekernas arkitektur under antiken.
 4. Nigeria

  Nigeria, stat i Västafrika, vid Guineabukten.

 5. buddhistisk konst

  buddhistisk konst, konst som återspeglar den buddhistiska religionen.
 6. Indien

  Indien, förbundsrepublik i södra Asien.

 7. tegel

  tegel, keramiskt byggnadsmaterial, en typ av lergods.
 8. Korea

  Korea, halvö på Asiens östkust, mellan Gula havet och Japanska havet.
 9. keramik

  keramik, sammanfattande benämning på sintrade keramer, dvs. keramiska material som tillverkas genom att en blandning av råmaterialpulver och olika tillsatser formas, varefter den porösa mellanprodukten sintras (utsätts för en så hög temperatur att ingående partiklar via fysikaliska processer och kemiska reaktioner binds till varandra).
 10. Rom

  Rom, italienska Roma, huvudstad i Italien och regionen Lazio.