1. multipolstrålning

  multipolstrålning, elektromagnetisk strålning från i första hand atomer och atomkärnor.
 2. kärnreaktion

  kärnreaktion, kollision mellan en elementarpartikel eller en jon och en atomkärna.
 3. Daniel Menlös

  Menlös, Daniel, 1699–1743, professor i matematik i Lund, utnämnd 1734 trots ytterst bristfälliga akademiska meriter sedan han erbjudit Lunds universitet den Triewaldska samlingen av fysikaliska apparater, som Menlös köpt för 2 000 daler silvermynt.
 4. sterlingblocket

  sterlingblocket, en grupp länder med visst monetärt samarbete, bl.a. paritet gentemot pundet; termen myntades efter pundets devalvering 1931.
 5. oktupoldeformation

  oktupoldeformation, oktupolformade atomkärnor med rotationsband av energitillstånd, som har omväxlande negativ och positiv paritet.
 6. Västkustbanan

  Västkustbanan, järnvägslinje för person- och godstrafik på sträckan Göteborg–Lund(–Malmö) över Halmstad–Helsingborg, cirka 300 km lång.
 7. Slovenien

  Slovenien, stat i södra Europa.

 8. Viveca Lindfors

  Lindfors, Viveca, 1920–95, skådespelerska, från 1946 verksam i USA.
 9. Bosnien och Hercegovina

  Bosnien och Hercegovina, Bosnien–Hercegovina, ofta benämnt enbart Bosnien, stat på Balkanhalvön i sydöstra Europa.

 10. atomkärna

  atomkärna, den centrala delen av atomen, dit den helt dominerande delen av massan är koncentrerad.