1. Leoš Janáček

  Janáček, Leoš, född 3 juli 1854, död 12 augusti 1928, tjeckisk tonsättare.
 2. Alfred Marshall

  Marshall, Alfred, född 26 juli 1842, död 13 juli 1924, brittisk nationalekonom, professor vid universitetet i Cambridge 1885–1908.
 3. Chen Ning Frank Yang

  Yang, Chen Ning (Frank), född 1922, kinesisk fysiker verksam inom elementarpartikelfysik, statistisk fysik och kvantfältteori.

 4. kalla kriget

  kalla kriget, benämning på konflikten mellan västmakterna, främst USA, och kommunistländerna, främst Sovjetunionen, från åren efter andra världskrigets slut till 1989–90.
 5. guldmyntfot

  guldmyntfot, ett ekonomiskt system där valutan motsvarar värdet av en viss mängd guld.
 6. svag växelverkan

  svag växelverkan, en av de fyra fundamentala naturkrafterna, som verkar mellan kvarkar och leptoner.
 7. terrorbalans

  terrorbalans, det dödläge som under det kalla kriget ansågs råda mellan supermakterna USA och Sovjetunionen genom den ömsesidiga förmågan att med kärnvapen orsaka varandra oacceptabel ödeläggelse.

 8. Jacob Estrup

  Estrup, Jacob, född 16 april 1825, död 24 december 1913, dansk konservativ politiker, godsägare; inrikesminister 1865–69, konseljpresident och finansminister 1875–94.
 9. inre konversion

  inre konversion, term inom kärnfysiken: elektromagnetisk process, där ett exciterat tillstånd i en atomkärna sönderfaller genom emission av en elektron i konkurrens med gammastrålning.
 10. bostadspolitik

  bostadspolitik, offentliga åtgärder med inriktning på bostadsförsörjning och boendeförhållanden.