1. CPT

  CPT står för de engelska namnen på tre av fysikens fundamentala symmetrier.
 2. Higgspartikel

  Higgspartikel, Higgsboson, en på teoretiska grunder föreslagen och experimentellt påvisad elementarpartikel som kan förklara varför de intermediära vektorbosonerna W +, W och Z 0 inom teorin för elektrosvag växelverkan har en massa skild från 0, och som också kan ge upphov till massor för kvarkar och leptoner.
 3. Riksbanken

  Riksbanken, Sveriges riksbank, Stockholm, Sveriges centralbank och en myndighet under riksdagen.
 4. samer

  samer, etnisk och språklig minoritet i Nordskandinavien och på Kolahalvön, förr på svenska vanligen kallade lappar, på norska finner.

 5. Sveriges socialdemokratiska arbetareparti

  Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP, Socialdemokraterna, S, det äldsta politiska partiet i Sverige, grundat 1889.

 6. filmbranschen

  filmbranschen, den kommersiella verksamhet som omfattar inspelning, bearbetning, förvärv, distribution, visning, försäljning och uthyrning av i första hand långfilm, men också kortfilm och beställningsfilm.