1. Gloeosporidiella

  Gloeosporidiella, släkte imperfekta svampar, vars perfekta stadier återfinns inom sporsäckssvampsläktet Drepanopeziza.
 2. einsteinring

  einsteinring, ring av ljus eller annan elektromagnetisk strålning som observeras kring en gravitationslins när en ljuskälla befinner sig precis bakom denna.
 3. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.
 4. Ayurveda

  Ayurveda, Āyurveda, benämning på den traditionella indiska medicinvetenskapen som den finns nedtecknad i en samling sanskrittexter, s.k. samhitas, med viss anknytning till ”Atharvaveda”, se Veda.
 5. lotisk

  lotisk sägs en faktor eller en organism vara som är typisk för eller hemmahörande i rinnande vatten (älvar, bäckar).
 6. gedrit

  gedrit, mineral nära besläktat med antofyllit med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al 2(Si 6Al 2)O 22(OH) 2.
 7. kloritoid

  kloritoid, bergartsbildande mineral tillhörande nesosilikaterna, med sammansättningen (Fe 2+,Mg,Mn) 2Al 4Si 2O 10(OH) 4.
 8. klinoklor

  klinoklor, bergartsbildande, monoklint mineral tillhörande kloritgruppen, med sammansättningen (Mg,Fe 2+) 5Al(Si 3Al)O 10(OH) 8.
 9. manganspat

  manganspat, rodokrosit , mineral med sammansättningen MnCO 3.
 10. flogopit

  flogopit, vanligt mineral tillhörande glimmergruppen med den kemiska sammansättningen KMg 3Si 3AlO 10(F,OH) 2.