1. periodisk skrift

  periodisk skrift är enligt tryckfrihetsförordningen (TF) tidning, tidskrift eller annan tryckt skrift som enligt utgivningsplanen skall ges ut under en bestämd titel med minst fyra nummer eller häften årligen.
 2. kol

  kol, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14, kolgruppen; kemiskt tecken C.
 3. järn

  järn, metalliskt grundämne, över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8, känt sedan forntiden och den tekniskt och ekonomiskt viktigaste av alla metaller.
 4. syre

  syre, oxygen, gasformigt grundämne hörande till syregruppen (kalkogenerna) i periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken O, som syrgas O2.
 5. kväve

  kväve, nitrogen, gasformigt grundämne i periodiska systemets grupp 15, huvudbeståndsdel i atmosfären, kemiskt tecken N, som kvävgas N2.
 6. väte

  väte, hydrogen, gasformigt grundämne, det lättaste och i universum vanligaste av alla grundämnen, kemiskt tecken H, som vätgas H2.
 7. medeltiden

  medeltiden, benämning på den epok som ligger mellan den romerska antiken och den tidigmoderna eller ”nyare” tiden.

 8. aluminium

  aluminium, metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 13, kemiskt tecken Al.
 9. periodisk funktion

  periodisk funktion, begrepp inom matematiken, en funktion ƒ för vilken det finns ett p så att ƒ( x+p)=ƒ( x) för alla värden på variabeln x.
 10. period

  perio´d subst. ~en ~er ORDLED: peri-od-en
  Svensk ordbok