1. fosfor

  fosfor, icke-metalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 15, kvävegruppen, kemiskt tecken P.
 2. periodisk funktion

  periodisk funktion, begrepp inom matematiken, en funktion ƒ för vilken det finns ett p så att ƒ( x+p)=ƒ( x) för alla värden på variabeln x.
 3. läromedel

  läromedel, resurs för lärande och undervisning; traditionellt främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker, men även t.ex. kulramar och anatomiska dockor.

 4. period

  perio´d subst. ~en ~er ORDLED: peri-od-en
  Svensk ordbok
 5. grundämnenas periodiska system

  grundämnenas periodiska system, se periodiska systemet.
 6. högkonjunktur

  högkonjunktur, en period när det råder hög sysselsättning, stor investeringsaktivitet och stigande priser.
 7. svavel

  svavel, icke-metalliskt grundämne som tillhör syregruppen (kalkogenerna), periodiska systemets grupp 16, kemiskt tecken S.
 8. silver

  silver, metalliskt grundämne som jämte koppar och guld tillhör myntmetallerna i periodiska systemets grupp 11, kemiskt tecken Ag (latin argentum).
 9. klor

  klor, ett giftigt, vid rumstemperatur gasformigt grundämne.
 10. magnesium

  magnesium, grundämne (metall), hörande till periodiska systemets grupp 2, alkaliska jordartsmetaller; kemiskt tecken Mg.