1. helium

  helium, gasformigt grundämne, ädelgas i periodiska systemets grupp 18 (VIII B); kemiskt tecken He.
 2. höst

  höst, övergångsårstiden mellan sommar och vinter i områden med tempererat klimat eller polarklimat.
 3. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 4. zink

  zink, metalliskt grundämne hörande till zinkgruppen i periodiska systemets grupp 12, kemiskt tecken Zn.
 5. natrium

  natrium, grundämne, metall hörande till det periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna, kemiskt tecken Na.
 6. litium

  litium, grundämne, metall, hörande till periodiska systemets grupp 1, alkalimetallerna; kemiskt tecken Li.
 7. jod

  jod, grundämne hörande till halogenerna i periodiska systemets grupp 17 (VII B), kemiskt tecken I.
 8. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.
 9. förintelsen

  förintelsen (engelska holocaust, hebreiska shoa), benämning på nazisternas folkmord på judar under andra världskriget 1939–45.

 10. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.