1. guld

  guld, metalliskt grundämne, den första av människan kända metallen.
 2. titan

  titan, grundämne, lättmetall, homolog till zirkonium och hafnium i periodiska systemets grupp 4 (titangruppen), kemiskt tecken Ti.
 3. antiken

  antiken kallas perioden 800 före Kristus till 500 efter Kristus i Grekland och romerska riket.
 4. uran

  uran, metalliskt, radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna i periodiska systemets grupp 3, kemiskt tecken U.
 5. bly

  bly, metalliskt grundämne tillhörande periodiska systemets grupp 14 (IV B), kolgruppen, kemiskt tecken Pb.
 6. merkantilism

  merkantilism, från 1300- till 1700-talet handelskapitalism, ekonomisk-politisk åskådning som ser utrikeshandel och inhemsk förädlingsindustri som de viktigaste sektorerna för ett lands ekonomiska utveckling, och som tilldelar staten uppgiften att på olika sätt särskilt gynna dessa sektorer.
 7. kisel

  kisel, halvmetalliskt grundämne i periodiska systemets grupp 14 (kolgruppen), kemiskt tecken Si, halvledare.

 8. geologisk period

  geologisk period, geokronologisk enhet, t.ex. silurperioden, se geologisk tidsskala.
 9. geologisk period

  geologisk period, informell term avseende viss geologisk tid, t.ex. glacialperioden.
 10. Sothis-period

  Sothis-period, begrepp inom forntida egyptisk tideräkning.