1. ungdomsmottagning

  ungdomsmottagning är en mottagning där tonåringar och unga vuxna kan få råd och hjälp.
 2. leversjukdomar

  leversjukdomar, sjukdomsprocesser som stör leverns funktioner i sådan omfattning att det omedelbart eller på längre sikt uppkommer symtom.
 3. vitaminer

  vitaminer, organiska föreningar som djur inklusive människa behöver och som måste tillföras genom födan eftersom de inte i tillräcklig mängd, eller inte alls, kan bildas i kroppen.
 4. steroider

  steroider, grupp kemiska ämnen av stor biologisk och medicinsk betydelse vilkas grundstruktur är ringsystemet gonan.

 5. abort

  abort, att en graviditet upphör eller avbryts före den 22:a graviditetsveckans slut och att fostret är dött vid framfödandet.

 6. Gore Vidal

  Vidal, Gore, 1925–2012, amerikansk romanförfattare och essäist.
 7. Thomas Beecham

  Beecham, Sir Thomas, 1879–1961, brittisk dirigent.
 8. lummer

  lummer, Lycopodium , släkte lummerväxter med ca 450 arter hemmahörande i framför allt tropiska trakter.
 9. SmithKline Beecham

  SmithKline Beecham, London, brittisk-amerikansk läkemedelskoncern, bildad 1989 genom fusion mellan brittiska Beecham Group och amerikanska SmithKline Beckman.
 10. galaktorré

  galaktorré, av grekiska gala, genitiv galaktos, ’mjölk’ och rhoia ’flöde’, ’flytning’), sekretion av mjölk från bröstkörtlarna utan samband med graviditet, förlossning eller amning.