1. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.
 2. stereoseende

  stereoseende, stereoskopiskt seende, förmågan att uppleva omgivningen i tre dimensioner med hjälp av skillnader i de båda ögonens bilder.

 3. flygning

  flygning, framförande (inklusive start och landning) av luftfarkost.
 4. taikonaut

  taikonaut, benämning på kinesisk rymdfarare.

 5. Andrée-expeditionen

  Andrée-expeditionen, polarexpedition ledd av S.A. Andrée och genomförd 1897, med syfte att med start från Spetsbergen översegla Arktis och Nordpolen i luftballong.
 6. Concorde

  Concorde, fransk-brittiskt fyrmotorigt jetflygplan för 100 passagerare, utvecklat av British Aircraft Corp. och det franska Aérospatiale, konstruerat för marschfarter upp till dubbla ljudhastigheten.
 7. Leni Riefenstahl

  Riefenstahl, Helene (Leni), 1902–2003, tysk filmregissör och skådespelerska.

 8. illusion

  illusion, inom perceptionspsykologin sinnesvilla, fall av bristande överensstämmelse mellan varseblivning och verklighet.
 9. drönare

  drönare, vanlig benämning på förarlös flygfarkost för militärt eller civilt bruk.

 10. flyginstrument

  flyginstrument, grupp instrument som visar flygplanets läge i luften, dess fart och höjd samt vissa förändringar.