1. kronglasmetoden

  kronglasmetoden, gammal metod för manuell tillverkning av planglas.
 2. kryssbult

  kryssbult, en extra låsanordning för brytvapen, t.ex. hagelvapen.
 3. trångborrning

  trångborrning, förträngning i den främre delen av loppet (pipan) i ett hagelvapen i syfte att minska haglens spridning.
 4. fredspipa

  fredspipa, den vite mannens benämning på den tobakspipa som används i rituella sammanhang bland Nordamerikas urbefolkning, i synnerhet bland präriefolken.

 5. hakebössa

  hakebössa, medeltida eldhandvapen som förekom in på 1500-talet.
 6. lasersikte

  lasersikte, riktmedel för skjutvapen, särskilt lämpat för skytte under dåliga ljusförhållanden.
 7. brytvapen

  brytvapen, vapen som laddas genom att man bryter (öppnar) vapnet med en gångjärnsanordning som är placerad mellan pipan och kolven.
 8. hagelgevär

  hagelgevär, hagelbössa, jaktvapen som laddas med hagelpatroner och som är avsett för jakt efter bl.a. rådjur.
 9. instickspipa

  instickspipa, pipa med klenare kaliber som anbringas i pipan på ett ”modervapen”.
 10. side by side

  side by side, dubbelpipigt brytvapen för hagel eller kula med ena pipan vid sidan av den andra, i motsats till bockbössa med vertikal placering av piporna.