1. trådglas

  trådglas, äldre benämning latticinoglas, glas dekorerat med tunna trådar i olika geometriska mönster (t.ex. nät, ”nätglas”).
 2. karbin

  karbin var ett vapen som förr användes främst av ryttare.
 3. gevär

  gevär, eldhandvapen som hanteras med båda händerna; förr en allmän beteckning för vapen (jämför kommandoordet ”gevär ut”, då sablar dras).
 4. jakt

  jakt, avsiktlig handling som syftar till att fånga eller döda vilt.
 5. kikarsikte

  kikarsikte är en siktanordning som används vid vissa vapen för att öka träffsäkerheten.
 6. mantel

  mantel, inom vapentekniken ytterhölje till finkalibriga projektiler; yttre lager av eldrör som består av flera godslager; vapendel som skyddar pistolmekanism.
 7. kulspruta

  kulspruta, ksp, helautomatiskt skjutvapen med hög eldhastighet (600–800 skott per minut).
 8. jaktvapen

  jaktvapen, i dag i praktiken detsamma som skjutvapen, avsett att användas vid jakt.
 9. amerikanska religioner

  amerikanska religioner avser den amerikanska dubbelkontinentens inhemska religioner.

 10. laddstock

  ladd`stock subst. ~en ~ar ORDLED: ladd--stock-en
  Svensk ordbok