1. brytvapen

  bry`tvapen subst. brytvapnet, plur. ~, best. plur. brytvapnen ORDLED: bryt--vapn-et
  Svensk ordbok
 2. slutstycke

  slu`tstycke subst. ~t ~n ORDLED: slut--styck-et
  Svensk ordbok
 3. tobak

  to´bak subst. ~en ORDLED: tobak-en
  Svensk ordbok
 4. rensa

  ren`sa verb ~de ~t ORDLED: rens-ar SUBST.: rensande, rensning
  Svensk ordbok
 5. krafsa

  kraf`sa verb ~de ~t ORDLED: krafs-ar SUBST.: krafsande, krafsning; krafs
  Svensk ordbok
 6. knacka

  knack`a verb ~de ~t ORDLED: knack-ar SUBST.: knackande, knackning
  Svensk ordbok
 7. kaliber

  kali´ber subst. ~n, kalibrar el. kalibrer ORDLED: kalibr-ar
  Svensk ordbok
 8. kratsa

  krat`sa verb ~de ~t ORDLED: krats-ar SUBST.: kratsande, kratsning
  Svensk ordbok
 9. drag

  drag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: drag-et
  Svensk ordbok
 10. stoppa

  stoppa [ståp`a] verb ~de ~t ORDLED: stopp-ar SUBST.: stoppande, stoppning; 1stopp (till 1 och 2)
  Svensk ordbok