1. pipare

  pipare, Charadriidae , familj vadarfåglar som omfattar ca 65 arter och har världsvid utbredning.
 2. pipa

  pipa, för tobaksrökning, se tobakspipa.
 3. pipa

  pipa, sedan medeltiden samlande benämning på mindre och gällare blåsinstrument i motsats till horn, i dag oftast använd om folkliga flöjter; även orgelpipa, företrädesvis av flöjttyp.
 4. pipa

  pipa, den del av ett finkalibrigt vapen genom vilken projektilen skjuts ut vid skottlossningen.
 5. nai

  nai, rumänsk panflöjt.
 6. Georges Braque

  Braque, Georges, född 13 maj 1882, död 31 augusti 1963, fransk målare, skulptör och grafiker.
 7. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 8. Adrian Piper

  Piper, Adrian, född 1948, amerikansk filosof, konstnär och konstteoretiker.
 9. Fredrik Magnus Piper

  Piper, Fredrik Magnus, 1746–1824, arkitekt och trädgårdsskapare, konduktör vid Överintendentsämbetet 1772, från 1780 hovintendent med särskilt ansvar för de kungliga lustparkerna; jämför släktartikel Piper.
 10. groddjur

  groddjur, amfibier, Amphibia, klass ryggradsdjur med drygt 4 000 nu levande arter fördelade på de tre ordningarna stjärtgroddjur, stjärtlösa groddjur och maskgroddjur.