1. gevärspipa

  gevä`rspipa subst. ~n gevärspipor ORDLED: ge-värs--pip-an
  Svensk ordbok
 2. pipeline

  pipeline [paj´plajn] subst. ~n [-en] ~s ORDLED: pipe--lin-en
  Svensk ordbok
 3. märgpipa

  märgpipa [mär`j-] subst. ~n märgpipor ORDLED: märg--pip-an
  Svensk ordbok
 4. drilling

  drill`ing subst. ~en ~ar ORDLED: drill-ing-en
  Svensk ordbok
 5. hydraulik

  hydrauli´k subst. ~en ORDLED: hydr-aul-ik-en
  Svensk ordbok
 6. torröka

  torröka [tår`-] verb torrökte torrökt, pres. torröker ORDLED: torr--rök-er SUBST.: torrökande, torrökning
  Svensk ordbok
 7. trädpiplärka

  trä`dpiplärka subst. ~n trädpiplärkor ORDLED: träd--pip-lärk-an
  Svensk ordbok
 8. tejst

  tejst subst. ~en ~ar ORDLED: tejst-en
  Svensk ordbok
 9. väderlåda

  vä`derlåda subst. ~n väderlådor ORDLED: väder--låd-an
  Svensk ordbok
 10. brockfågel

  brockfågel [bråk`-] subst. ~n brockfåglar ORDLED: brock--fågl-ar
  Svensk ordbok