1. Platsbanken

  Platsbanken, Arbetsförmedlingens databank, startad 1995, där alla lediga platser som anmäls till landets offentliga arbetsförmedlingar publiceras.
 2. p-plats

  p-plats [pe`-] subst. ~en ~er ORDLED: p--plats-en
  Svensk ordbok
 3. von Platen

  von Platen, pommersk adelssläkt, känd sedan 1200-talet.
 4. Sverige

  Sverige, stat på Skandinaviska halvön, norra Europa. 

 5. Libanon

  Libanon, stat i Mellanöstern.

 6. platssökande

  plat`ssökande adj., ingen böjning ORDLED: plats--sök-ande
  Svensk ordbok
 7. platschef

  plat`schef subst. ~en ~er ORDLED: plats--chef-en
  Svensk ordbok
 8. platsbiljett

  plat`sbiljett subst. ~en ~er ORDLED: plats--bilj-ett-en
  Svensk ordbok
 9. platsa

  plat`sa verb ~de ~t ORDLED: plats-ar SUBST.: platsande
  Svensk ordbok
 10. platsansökan

  plat`sansökan subst., best. f. ~, n-genus; som plur. kan användas platsansökningar ORDLED: plats--an-sök-an
  Svensk ordbok