1. åt

  1åt prep.
  Svensk ordbok
 2. vara

  4va`ra verb var varit, pres. är, pres. konjunktiv vare, pret. konjunktiv vore ORDLED: var-it
  Svensk ordbok
 3. över

  2ö´ver adv.
  Svensk ordbok
 4. sida

  si`da subst. ~n sidor ORDLED: sid-an
  Svensk ordbok
 5. hålla

  håll`a verb höll hållit hållen hållna, pres. håller ORDLED: håll-er SUBST.: hållande (till 1--10)
  Svensk ordbok
 6. ta

  ta äv. ta`ga verb tog tagit tagen tagna, pres. tar äv. tager SUBST.: tagande; tag
  Svensk ordbok
 7. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 8. över

  1ö´ver prep.
  Svensk ordbok
 9. öppen

  öpp`en adj. öppet öppna ORDLED: öppn-are
  Svensk ordbok