1. poolingmetoden

  poolingmetoden, metod som används vid upprättande av koncernredovisning.
 2. personalpool

  personalpool, grupp av anställda som blivit övertalig i samband med rationaliseringar.
 3. Europeiska lastpallspoolen

  Europeiska lastpallspoolen, EPP , internationellt samarbetsavtal avseende byte av EUR-pallar mellan transportkunder och olika transportföretag som tillhör poolen.
 4. NANAP

  NANAP, Non-Aligned News Agencies Pool, sammanslutning av nyhetsbyråer, bildad 1975 av 12 nyhetsbyråer från de alliansfria staterna.
 5. industriell reservarmé

  industriell reservarmé, av Marx präglad term för en pool av ledig arbetskraft som kan mobiliseras för att utvidga den kapitalistiska produktionen.
 6. Bournemouth

  Bournemouth, stad i södra England, Storbritannien, 40 km sydväst om Southampton; 198 600 invånare (2016).

 7. Edward Philips Oppenheim

  Oppenheim, Edward Philips, 1866–1946, brittisk författare.
 8. Cyril Connolly

  Connolly, Cyril, 1903–74, brittisk författare och tidskriftsredaktör.
 9. Radiohead

  Radiohead, brittisk rockgrupp, bildad 1991.

 10. Svenska kraftnät

  Svenska kraftnät, Stockholm, statligt affärsverk med uppgift att driva och utveckla starkströmsnätet för el samt tillhandahålla detta för elmarknadens aktörer.