1. avstånd

    avstånd. Med avståndet mellan två punkter P och Q menas längden d av den rätlinjiga sträckan PQ mellan punkterna.
  2. geometri

    geometri, det område av matematiken i vilket man studerar figurers egenskaper i ett rum genom att utgå från en uppsättning grundläggande geometriska objekt, axiom och definitioner.