1. Johann Czermak

  Czermak, Johann, 1826–73, tjeckisk fysiolog och läkare, professor i Leipzig.
 2. inkonstitutionell

  inkonstitutionell, stridande mot ett lands författning (konstitution).
 3. sedvanerätt

  sedvanerätt, oskriven rätt, sammanfattande benämning för sådana regler som grundas på sedvänja och som inte kommit till uttryck i skrivna regler men som ändå uppfattas som bindande för myndigheter och enskilda.
 4. trio

  trio, mellandelen i tredelade dansformer, som menuett, scherzo och vals.
 5. austromarxism

  austromarxism, en riktning inom österrikisk marxism som utvecklades vid början av 1900-talet.
 6. Lennart Groll

  Groll, Lennart, född 1925, jurist, den förste innehavaren av befattningen som Allmänhetens pressombudsman (PO) 1969–79, lagman i Svea hovrätt 1979–92, ordförande i svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen 1981–94.
 7. bida

  bida, bid˙a, förnyelse av religiös praxis inom islam utan förankring i profetisk tradition ( sunna).
 8. tillverkningsindustri

  tillverkningsindustri, den del av industrisektorn som omfattar ren råvaruförädling eller ”varuproduktion i egentlig mening”.
 9. kvintorganum

  kvintorganum, vokal improvisationspraxis i vilken den givna melodin dubbleras på kvintavstånd, tidigast belagd ca år 900 men sannolikt äldre.
 10. Svenska teologiska institutet i Jerusalem

  Svenska teologiska institutet i Jerusalem, institut för forskning och för utbildning av främst svenska studerande i frågor rörande Bibeln och dess miljö i forntid och nutid, judisk tro och praxis och mötet mellan kristendom och judendom.