1. Gunnar Alsmark

  Alsmark, Gunnar, född 1941, etnolog, docent vid Lunds universitet.
 2. Roger av Salerno

  Roger av Salerno ( Roger Frugardi, Rogerius), kirurg, verksam i Parma ca 1170.
 3. klämdag

  klämdag, benämning på enstaka arbetsdag som infaller mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag.
 4. refugee in orbit

  refugee in orbit, benämning på ett internationellt flyktingproblem, ett förhållande som kan uppstå för en person som inte accepteras som flykting i de länder dit han kommer.
 5. Cornelis van Bynkershoek

  van Bynkershoek, Cornelis, 1673–1743, nederländsk folkrättsjurist.
 6. Thurston Dart

  Dart, Thurston, 1921–71, brittisk musikforskare och cembalist.
 7. Gustav Axel Jaederholm

  Jaederholm, Gustav Axel, 1882–1936, psykolog och pedagog, professor i filosofi och pedagogik vid Göteborgs högskola från 1919.
 8. Konstanzskolan

  Konstanzskolan, en grupp tyska filosofer knutna till universitetet i Konstanz, inspirerade av ett program för vetenskapsfilosofi som tidigare skisserats av Paul Lorenzen och Wilhelm Kamlah i Erlangen.
 9. exordium

  exordium (lat., ’början’, ’inledning’, av exordior ’börja’, ’ta till orda’),  inledning till predikan.
 10. trivialnamn

  trivialnamn, inom kemisk nomenklatur namn på kemiska föreningar som inte kan härledas ur föreningarnas struktur utan till deras förekomst, ursprung, upptäckare eller annan icke-rationell praxis.