1. Conseil d’État

  Conseil d’État, fransk myndighet, instiftad 1799.
 2. fastedagar

  fastedagar, dagar av fastekaraktär (jämför fasta).
 3. transponerande instrument

  transponerande instrument, musikinstrument, mest blåsinstrument, som klingar i ett annat tonläge än greppnamnen och notationen anger.
 4. Sydkorea

  Sydkorea, Republiken Korea, stat i Östasien.

 5. nåd

  nåd, inom juridiken befrielse från eller nedsättning av påföljd för brott m.m.
 6. Johann Crüger

  Crüger, Johann, 1598–1663, tysk tonsättare och musikteoretiker, kantor.
 7. Thomas Campion

  Campion, Thomas, 1567–1620, engelsk skald och kompositör.
 8. INRI

  INRI, begynnelsebokstäverna i inskriptionen på Jesu kors enligt Johannesevangeliet 19:19, i den latinska formen: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (’Jesus från Nasaret Judarnas Konung’).
 9. memorial

  memorial, vanligen en skriftlig framställning eller inlaga, gärna med viss högtidlig och officiell karaktär.
 10. Annette Kuhn

  Kuhn, Annette, född 1934, tysk historiker och feminist, professor i Bonn i modern historia 1966–99 och i kvinnohistoria 1986–99.