1. Jakob Albrekt Flintberg

  Flintberg, Jakob Albrekt, 1751–1804, jurist, kommerseråd med lagmans titel.
 2. vårdprogram

  vårdprogram, skriftlig handlingsplan som utarbetas inom sjukvården utifrån forskningsresultat och allmän praxis på lokal och nationell nivå.
 3. Förbundet för religionsfrihet

  Förbundet för religionsfrihet, förbund bildat 1952 för att i lagstiftning och praxis förverkliga full religionsfrihet i Sverige.
 4. songhai

  songhai, en etnolingvistisk grupp i sydöstra Mali och västra Niger; de uppskattas till över 4,5 miljoner.
 5. doktrin

  doktrin, lära eller lärosats (avsedd att styra det praktiska handlandet), norm, särskilt i politiska och militära frågor.
 6. Catharina Charlotta De la Gardie

  De la Gardie, Catharina Charlotta, född Taube, 1723–63, grevinna; jämför släktartikel De la Gardie.
 7. kyrko- och samfundsvetenskap

  kyrko- och samfundsvetenskap, från 1982 benämning på ett forsknings- och undervisningsämne inom teologisk fakultet vid universitet i Sverige.
 8. stjärntecken

  stjärntecken, enligt astrologisk praxis vart och ett av 12 intervall om 30° längs ekliptikan, benämnda efter djurkretsens stjärnbilder.
 9. Gustavo Gutiérrez

  Gutiérrez, Gustavo, född 1928, peruansk präst i Lima, professor i teologi.
 10. norm

  norm, det ”normala” eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.