1. precision

  precision, i mätningssammanhang kvalitetsegenskap hos mätresultat som anger graden av inbördes överensstämmelse mellan resultat vid upprepade mätningar av samma storhetsvärde.
 2. precisering

  precisering, att göra t.ex. ett språkligt uttryck mer precist.
 3. precisionssåmaskin

  precisionssåmaskin, såmaskin som placerar fröet, utsädet, med mycket stor exakthet beträffande fröavstånd och sådjup.
 4. precis

  1preci´s adv. ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 5. precis

  2preci´s adj. ~t ORDLED: pre-cis
  Svensk ordbok
 6. människan

  människan är däggdjursarten Homo sapiens. Människan är ett djur, precis som hunden, gråsparven och husflugan.
 7. kloning

  kloning innebär att det uppstår flera individer med likadana gener.
 8. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 9. Napoleon I

  Napoleon I (franska Napoléon Ier), ursprungligen Napoleone Buonaparte, senare Napoléon Bonaparte, född 15 augusti 1769, död 5 maj 1821, fransmännens kejsare 1804–14 och 1815; jämför släktartikel Bonaparte.

 10. folkrätt

  folkrätt, juridisk term som betecknar en rättsordning mellan folken till skillnad från den inomstatliga rätten, som gäller för en stats medborgare.