1. Ai Weiwei

  Ai Weiwei, född 1957, kinesisk konstnär och arkitekt, son till Ai Qing.

 2. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 3. vete

  vete, brödvete, borstvete, vanligt vete, Triticum aestivum ssp. aestivum (synonym T. aestivum), underart i familjen gräs, ibland betraktad som art.

 4. tredje statsmakten

  tredje statsmakten, sedan mitten på 1800-talet benämning på pressen (jämför statsmakt), numera på medierna i allmänhet.
 5. J. Robert Oppenheimer

  Oppenheimer, Julius Robert, kallad ”Oppie”, 1904–67, amerikansk fysiker, professor vid University of California (Los Angeles) och California Institute of Technology 1929–47, föreståndare för Institute for Advanced Study i Princeton från 1947.
 6. epik

  epik, berättande litteratur, en av de litterära grundformerna mellan den subjektiva lyriken, som talar ur människans inre, och dramatiken, där ordet tvärtom – i teaterns form – objektiveras via aktörerna.
 7. press

  press, som teknisk term maskin som åstadkommer tryck för pressning.
 8. press

  press, samlingsnamn för tryckta massmedier som dagstidningar, populärtidningar och tidskrifter; även företrädare för sådana organ.
 9. bokillustration

  bokillustration, konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.
 10. Edith Södergran

  Södergran, Edith, född 4 april 1892, död 24 juni 1923, finlandssvensk författare.