1. moderkaka

  moderkaka, placenta, organ hos placentadäggdjur inklusive människa vilket under graviditeten överför bl.a. syre och näring från modern till fostret och transporterar bort bl.a. koldioxid och slaggprodukter som fostret bildar.
 2. press

  press, som teknisk term maskin som åstadkommer tryck för pressning.
 3. torv

  torv är en jordart som bildas av växtdelar som bara delvis har förmultnat.
 4. demografiska transitionen

  demografiska transitionen, övergången från en situation med höga födelse- och dödstal till en med låga sådana tal.
 5. glas

  glas, en amorf (ickekristallin) produkt (vanligtvis transparent) som framställs genom att sand och alkalier smälts tillsammans med till exempel kalk och blyoxid.

 6. ginkgo

  ginkgo, tempelträd, Ginkgo biloba, art i familjen ginkgoväxter.

 7. T.S. Eliot

  Eliot, Thomas Stearns, född 26 september 1888, död 4 januari 1965, amerikansk-brittisk poet, kritiker och dramatiker, Nobelpristagare i litteratur 1948.

 8. Dreyfusaffären

  Dreyfusaffären, fransk rättsskandal som pågick under tolv år (1894–1906) och delade landet i två oförsonliga läger, för och emot Alfred Dreyfus.
 9. Johann Gutenberg

  Gutenberg, Johann, född 1394, död troligen 3 februari 1468, tysk boktryckare, av patriciersläkten Gensfleisch i Mainz.
 10. granatäpple

  granatäpple, Punica granatum, art i familjen granatäppleväxter.