1. biosfären

  biosfären är alla de platser där liv kan finnas från flera kilometer ner i jordskorpan och havet till några kilometer upp i luften.
 2. torv

  torv är en jordart som bildas av växtdelar som bara delvis har förmultnat.
 3. spänning

  spänning är ett mått som används i samband med elektricitet.
 4. tsunami

  tsunami är en havsvåg eller flodvåg som orsakas av att havsbottnen rör sig i höjdled.

 5. ångmaskin

  ångmaskin är en maskin som gör om energin i vattenånga till mekaniskt arbete.
 6. brosk

  brosk är en sorts vävnad i kroppen som liknar ben men är mjukare och elastiskt.
 7. matstrupe

  matstrupe är ett muskelrör som går från munhålan till magsäcken.
 8. boktryckarkonst

  boktryckarkonst innebär att göra böcker, broschyrer, flygblad, tidningar och liknande.
 9. bergarter

  bergarter är berg och stenar som består av en eller flera olika mineral.
 10. råolja

  råolja är den olja som pumpas upp ur marken eller från havsbottnen.